12 dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi môn Hóa học

Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các em tài liệu ôn thi HSG gồm 12 dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi môn Hóa học.

12 dạng bài tập đó là:

– Dạng 1: Câu hỏi điều chế

– Dạng 2: Nhận biết và tách các chất vô cơ

– Dạng 3: Bài toán về độ tan

– Dạng 4: Bài tập về công thức hóa học

– Dạng 5: Bài toán nồng độ dung dịch

– Dạng 6: Bài tập về lượng chất dư

– Dạng 7: Bài toán xác định hỗn hợp 2 kim loại (hoặc 2 muối) hay axit còn dư

– Dạng 8: Bài toán tăng giảm khối lượng

– Dạng 9: Bài toán có hiệu suất phản ứng

– Dạng 10: Bài toán khi giải quy về 100

– Dạng 11: Bài toán tổng hợp

– Dạng 12: Bài toán biện luận

Xem tài liệu ôn thi HSG Hóa dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *