20 bài toán luyện đếm hình lớp 2

Đây là 20 bài toán luyện đếm hình dành cho học sinh lớp 2 rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải toán hình, tăng cường khả năng tư duy.

Bài 1: Trên hình vẽ dưới đây:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-1

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

Bài 2: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-2

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài 3: Hình bên có

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-3

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài 4: Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-4

Bài 5:

Hình bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-5

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài 6:
Hình bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-6
a) ……. hình tam giác
b) ……. hình tứ giác.

Bài 7:
Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-7
a) ……. hình tam giác
b) ……. hình tứ giác.

Bài 8: Hình bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-8
– Có ………..hình tam giác
– Có ……….. hình tứ giác

Bài 9: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-9
……….hình tam giác.

……….hình tứ giác.

Bài 10: Hình bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-10
– ……. hình tam giác
– …….hình thang.

Bài 11: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-11

Bài 12: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 4 hình tam giác.

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-12

Bài 13: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-13

…………..hình tam giác.

…………..hình tứ giác.

Bài 14:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-14
1. Hình bên có ……hình tam giác
Có…….hình tứ giác.

2. Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình bên có 7 hình tam giác

Bài 15:
Hình vẽ dưới đây có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-15
…………………………… hình thang
…………………………… hình tam giác
…………………………… hình tứ giác

Bài 16: Hình bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-16
…………………………… hình thang
…………………………… hình tam giác
…………………………… hình tứ giác

Bài 17: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-17

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Bài 18: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-18

…………hình vuông

…………hình tam giác.

Bài 19: Trên hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-19

…………….hình tam giác.

……………….hình tứ giác.

……………….hình thang.

Bài 20: Hình vẽ bên có:

20 bài toán luyện đếm hình lớp 2-20

– ….. hình tam giác.

– ….. hình tứ giác.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội