20 câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12 có đáp án

Với mỗi câu hỏi, hãy chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A.  Ai cũng được khám nhà người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.
B.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội.
C.  Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án.
D.  Thủ trưởng cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên.

Câu 2: Công dân được quyền khiếu nại khi thấy

A.  hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
B.  hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước.
C.  hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
D.  quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 3: Nhà nước quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng

A.  kế hoạch.B.  pháp luật.C.  đạo đứcD.  giáo dục.

Câu 4: Nhận xét nào dưới đây phù hợp về tình hình tôn giáo ở nước ta?

A.  Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo.
B.  Việt Nam là quốc gia chí có một tôn giáo tồn tại.
C.  Ở Việt Nam chỉ có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
D.  Ở Việt Nam mọi người đều theo tôn giáo.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A.  Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ phải chịu một hình thức trách nhiệm pháp lí.
B.  Tương ứng với mồi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lí.
C.  Một hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu hai hình thức trách nhiệm pháp lí.
D.  Tất cả các hành vi trái pháp luật đều có lỗi và phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Câu 6: Một trong các biểu hiện của bình đẳng trong giao kết họp đồng lao động là có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về

A.  quyền tự do sử dụng sức lao động theo khả năng của mình.
B.  quyền lựa chọn việc làm.
C.  đặc quyền của người sử dụng lao động.
D.  quyền và nghĩa vụ của mồi bên trong quan hệ lao động.

Câu 7: Quan hệ nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?

A.  Quan hệ tài sản chung và tài sản riêng.B.  Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
C.  Quan hệ kinh tế và quan hệ xã hội.D.  Quan hệ kinh tế và quan hệ đạo đức.

Câu 8: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường là biểu hiện của hình thức

A.  tuân thủ pháp luật.B.  thi hành pháp luật,C.  áp dụng pháp luật.D.  sử dụng pháp luật.

Câu 9: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lí doanh nghiệp?

A.  Cán bộ, công chức nhà nước.B.  Sinh viên.
C.  Người đang không có việc làm.D.  Nông dân.

Câu 10: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T, tỉnh A, bà V chọn gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.
B.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân huyện T.
C.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân tỉnh A.
D.  Gửi đơn đến Ban Thanh tra Chính phủ.

Câu 11: Hình thức phạt tiền, phạt cảnh cáo… khi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước được áp dụng với người có hành vi

A.  vi phạm hành chính.B.  vi phạm dân sự.C.  vi phạm hình sự.D.  vi phạm kỉ luật.

Câu 12: Buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật là biểu hiện nội dung nào dưới đây của trách nhiệm pháp lí?

A.  Vai tròB.  Chức năngC.  Mục đíchD.  Đặc trưng

Câu 13: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ

A.  xã hội.B.  chính trị.C.  kinh tế.D.  đạo đức.

Câu 14: Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ?

A.  Mọi công dân và các tổ chức.
B.  Các cơ quan và tổ chức đoàn thể.
C.  Nhà nước và toàn bộ xã hội.
D.  Các công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ.

Câu 15: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm

A.  giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân.
B.  giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
C.  đáp ứng và bảo đảm nhu cầu học tập của mỗi người.
D.  tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của công dân.

Câu 16: Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị chấn thương và tổn hại sức khỏe 31%; xe máy của anh K bị hỏng nặng. Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là

A.  hình sự và hành chính.B.  dân sự và hành chính.
C.  hình sự và dân sự.D.  kỉ luật và dân sự.

Câu 17: Do bác bảo vệ quên không khoá cổng nên trường tiểu học X bị mất hai chiếc quạt trần của phòng Hội đồng. Bác bảo vệ phải chịu trách nhiệm

A.  hình sự.B.  dân sự.C.  hành chính.D.  kỉ luật.

Câu 18: Dù chị H đã phản đối, bà Th thỉnh thoảng lại tự vào phòng khi chị H đi vắng với lí do bà là chủ cho thuê nên có quyền vào kiểm tra. Em chọn cách giải quyết nào phù hợp nhất sau đây?

A.  Khuyên chị H thay khóa không cho bà Th vào nữa.
B.  Khuyên chị H chấp nhận vì bà Th là chủ ngôi nhà.
C.  Khuyên chị H nhờ người thân đến giải quyết.
D.  Khuyên chị H trình báo sự việc với cơ quan công an để xử lí, sau đó di thuê nhà khác.

Câu 19: Người có thu nhập cao chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật là

A.  sử dụng pháp luật.B.  tuân thủ pháp luật.C.  thi hành pháp luật.D.  áp dụng pháp luật.

Câu 20: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?

A.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B.  Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C.  Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
D.  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
Xem đáp án (click):

Với mỗi câu hỏi, hãy chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A.  Ai cũng được khám nhà người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.
B.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội.
C.  Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án.
D.  Thủ trưởng cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên.

Câu 2: Công dân được quyền khiếu nại khi thấy

A.  hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
B.  hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước.
C.  hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
D.  quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 3: Nhà nước quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng

A.  kế hoạch.B.  pháp luật.C.  đạo đứcD.  giáo dục.

Câu 4: Nhận xét nào dưới đây phù hợp về tình hình tôn giáo ở nước ta?

A.  Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo.
B.  Việt Nam là quốc gia chí có một tôn giáo tồn tại.
C.  Ở Việt Nam chỉ có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
D.  Ở Việt Nam mọi người đều theo tôn giáo.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A.  Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ phải chịu một hình thức trách nhiệm pháp lí.
B.  Tương ứng với mồi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lí.
C.  Một hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu hai hình thức trách nhiệm pháp lí.
D.  Tất cả các hành vi trái pháp luật đều có lỗi và phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Câu 6: Một trong các biểu hiện của bình đẳng trong giao kết họp đồng lao động là có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về

A.  quyền tự do sử dụng sức lao động theo khả năng của mình.
B.  quyền lựa chọn việc làm.
C.  đặc quyền của người sử dụng lao động.
D.  quyền và nghĩa vụ của mồi bên trong quan hệ lao động.

Câu 7: Quan hệ nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?

A.  Quan hệ tài sản chung và tài sản riêng.B.  Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
C.  Quan hệ kinh tế và quan hệ xã hội.D.  Quan hệ kinh tế và quan hệ đạo đức.

Câu 8: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường là biểu hiện của hình thức

A.  tuân thủ pháp luật.B.  thi hành pháp luật,C.  áp dụng pháp luật.D.  sử dụng pháp luật.

Câu 9: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lí doanh nghiệp?

A.  Cán bộ, công chức nhà nước.B.  Sinh viên.
C.  Người đang không có việc làm.D.  Nông dân.

Câu 10: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T, tỉnh A, bà V chọn gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.
B.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân huyện T.
C.  Gửi đơn đến ủy ban nhân dân tỉnh A.
D.  Gửi đơn đến Ban Thanh tra Chính phủ.

Câu 11: Hình thức phạt tiền, phạt cảnh cáo… khi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước được áp dụng với người có hành vi

A.  vi phạm hành chính.B.  vi phạm dân sự.C.  vi phạm hình sự.D.  vi phạm kỉ luật.

Câu 12: Buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật là biểu hiện nội dung nào dưới đây của trách nhiệm pháp lí?

A.  Vai tròB.  Chức năngC.  Mục đíchD.  Đặc trưng

Câu 13: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ

A.  xã hội.B.  chính trị.C.  kinh tế.D.  đạo đức.

Câu 14: Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ?

A.  Mọi công dân và các tổ chức.
B.  Các cơ quan và tổ chức đoàn thể.
C.  Nhà nước và toàn bộ xã hội.
D.  Các công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ.

Câu 15: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm

A.  giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân.
B.  giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
C.  đáp ứng và bảo đảm nhu cầu học tập của mỗi người.
D.  tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của công dân.

Câu 16: Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị chấn thương và tổn hại sức khỏe 31%; xe máy của anh K bị hỏng nặng. Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là

A.  hình sự và hành chính.B.  dân sự và hành chính.
C.  hình sự và dân sự.D.  kỉ luật và dân sự.

Câu 17: Do bác bảo vệ quên không khoá cổng nên trường tiểu học X bị mất hai chiếc quạt trần của phòng Hội đồng. Bác bảo vệ phải chịu trách nhiệm

A.  hình sự.B.  dân sự.C.  hành chính.D.  kỉ luật.

Câu 18: Dù chị H đã phản đối, bà Th thỉnh thoảng lại tự vào phòng khi chị H đi vắng với lí do bà là chủ cho thuê nên có quyền vào kiểm tra. Em chọn cách giải quyết nào phù hợp nhất sau đây?

A.  Khuyên chị H thay khóa không cho bà Th vào nữa.
B.  Khuyên chị H chấp nhận vì bà Th là chủ ngôi nhà.
C.  Khuyên chị H nhờ người thân đến giải quyết.
D.  Khuyên chị H trình báo sự việc với cơ quan công an để xử lí, sau đó di thuê nhà khác.

Câu 19: Người có thu nhập cao chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật là

A.  sử dụng pháp luật.B.  tuân thủ pháp luật.C.  thi hành pháp luật.D.  áp dụng pháp luật.

Câu 20: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?

A.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B.  Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C.  Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
D.  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội