Năm: 2017

Một số bài tập toán năng suất và tỉ lệ phần trăm

Một số bài tập toán về năng suất và tỉ lệ phần trăm thuộc chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Dạng 1: Các bài toán về năng suất Bài 1: Một xưởng cơ khí phải làm 350 chi tiết máy trong thời gian quy định. Nhờ cải tiến […]

Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Toán lớp 6

Một trong những định hướng của đổi mới PPDH hiện nay là tạo điều kiện giúp người học phát huy tính tích cực, độc lập, phát triển các năng lực, như năng lực tự học, năng lực tìm tòi, phát hiện, giải quyết vấn đề. Việc tìm tòi những mô hình nhằm tạo cơ hội […]

Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên môn Khoa học xã hội lớp 6 được biên soạn dựa trên Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn Lịch sử 6 và Địa lí 6 trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 – 5 – 2006 cùa Bộ […]

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 2

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 1

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Ebook Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9

Xin giới thiệu đên bạn đọc cuốn Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9 của thạc sĩ Võ Tâm Lạc Hương. Đây là tài liệu được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng là học sinh khối lớp 9 và giáo viên THCS theo chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ GD&ĐT, với mục […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội