Tháng: Tháng Một 2017

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 là cuốn thứ 3 trong số 6 cuốn sách giải bài tập trắc nghiệm toán THPT của Cự Môn. Sự ưu việt của phương pháp thi trắc nghiệm đã và đang được chứng minh những nước có nền giáo dục tiên tiến trên […]

Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Cuốn sách Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm đại số và giải tích 11 được biên soạn dựa theo chương trình Giáo dục trung học phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhằm góp phần vào việc cải tiến thi cử trong tương lai mà đề thi […]

Sách bài tập trắc nghiệm Toán 10 – Trần Đức Huyên

Thầy giáo Trần Đức Huyên đã soạn ra cuốn sách Bài tập trắc nghiệm Toán 10 làm tài liệu bổ trợ dành cho giáo viên và học sinh ban khoa học tự nhiên. Kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm là một phương pháp kiểm tra tích cực và khách quan. Theo thông tin từ Bộ […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội