Tháng: Tháng Bảy 2017

Bất đẳng thức, tìm giá trị min-max của biểu thức

Bất đẳng thức là một dạng Toán khó trong chương trình Toán trung học cơ sở. Trong đó có dạng tìm giá trị min-max, còn gọi là tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất. Trong chuyên đề này, các em theo dõi những bài tập có lời giải, dưới mỗi bài tập sẽ có ghi […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phương pháp chung: – Bước 1: Gọi ẩn phù hợp, đơn vị tính, điều kiện cho ẩn nếu có. – Bước 2: Biểu đạt các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết. – Bước 3: Lập phương trình hoặc hệ phương trình. – Bước 4: Giải phương […]

Các bài toán hình ôn thi vào lớp 10 không chuyên có lời giải

Tài liệu này gồm các bài toán hình ôn thi vào lớp 10 dành tặng cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không chuyên. Với mỗi bài toán Hình học sẽ có lời giải chi tiết kèm theo lời bàn (hướng dẫn cách suy nghĩ giải Toán […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội