Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Một số bài tập toán năng suất và tỉ lệ phần trăm

Một số bài tập toán về năng suất và tỉ lệ phần trăm thuộc chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Dạng 1: Các bài toán về năng suất Bài 1: Một xưởng cơ khí phải làm 350 chi tiết máy trong thời gian quy định. Nhờ cải tiến […]

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 2

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 1

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Ebook 101 bài văn hay lớp 7

Các em học sinh thân mến! Cuốn sách “101 bài văn hay lớp 7” được biên soạn theo chương trình Ngữ Văn 7 của Bộ giáo dục và Đào tạo, chương trình cải cách được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2004 -2005. Đây là những bài văn hay, chúng tôi […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội