Tháng: Tháng Sáu 2018

Giáo án dạy thêm môn Toán 6 năm học 2017-2018

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6 năm học 2017-2018 là tài liệu dạy thêm ôn tập dành cho giáo viên và học sinh ôn kiến thức lý thuyết, hệ thống bài tập. Các kiến thức thuộc chương trình Toán 6. Cập nhật link download: http://123link.pro/NouIL  Để nhận tài liệu các bạn cần like […]

Giáo án dạy thêm môn Toán 7 năm học 2017-2018

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 7 năm học 2017-2018 là tài liệu dạy thêm ôn tập dành cho giáo viên và học sinh ôn kiến thức lý thuyết, hệ thống bài tập. Các kiến thức thuộc chương trình Toán 7. Cập nhật link download: http://123link.pro/wApkgv1  Để nhận tài liệu các bạn cần […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội