Tháng: Tháng Tám 2018

Tài liệu dạy học môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu dạy học môn Toán bằng tiếng Anh với các tài liệu: giáo án bài giảng, các thuật ngữ, từ điển Toán học bằng tiếng Anh. Với mục đích là trong khoảng 8 buổi tập huấn, các thầy cô sẽ soạn được […]

Bài thi kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm 2016-2017

Bài thi kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi cấp trường tiểu học năm 2016-2017, trường tiểu học Thành Long, Phòng giáo dục và đào tạo Hàm Yên. Đề thi dành cho giáo viên dạy văn hóa. Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian phát đề). Có đáp án. A – PHẦN […]

Lý thuyết khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

1. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M’, N’ tương ứng của chúng, ta luôn có MN = M’N’ 2. Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng trục, đối xứng tâm […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội