Tháng: Tháng Tám 2018

Mẹo làm bài tập tích phân

Ngoài các công thức cơ bản, nâng cao tích phân, bao gồm các công thức được học trong sách giáo khoa. Còn có các mẹo làm bài tập tích phân. Như chúng ta đã biết, tích phân có nhiều dạng và cũng có nhiều phương pháp giải khác nhau. Tuy nhiên để giải mỗi bài toán […]

Các khái niệm về tích phân

Tích phân là một khái niệm toán học,và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích (calculus). 1. Khái niệm tích phân Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát […]

Dạng bài tập tìm phần thực và phần ảo của số phức

Để tìm phần thực và phần ảo của số phức ta biến đổi số phức về dạng z = a + bi. Từ đó xác định được phần thực a, phần ảo b. Tìm phần thực và phần ảo của số phức: 1, \(\displaystyle z=(-i)_{{}}^{{2009}}\) 2, \(\displaystyle \bar{z}=(\sqrt{2}+i)_{{}}^{2}(1-\sqrt{2}i)_{{}}^{2}\) 3, \(\displaystyle z\) thỏa mãn điều kiện: […]

Trang 1 trên 212
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội