Tháng: Tháng Một 2019

Bài tập tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Name:            ___________________________                       Marks: I. Complete the words: They’re fl_ing k_te_. Mai is in the di_ing room. Ha_ you g_t any _orto_ses? – _ _ _, I have. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ […]

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của học sinh và  giáo viên trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội