Tháng: Tháng Tám 2019

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn đầy đủ các ngành trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 trong bảng dưới đây. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019: STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn Khối Thang điểm 17 7140209A SP Toán học 195 23.6 A00 […]

Sách Bài tập tiếng Anh 7 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 7 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng biên soạn dựa theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN). Tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một bộ môn thiết yếu trong […]

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng biên soạn dựa theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN). Tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một bộ môn thiết yếu trong […]

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn tiếng Anh

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn tiếng Anh – Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện nay, mạng lưới các trường Trung học Phổ thông Chuyên (THPT Chuyên) đã phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội