Tháng: Tháng Mười 2019

Dạng toán tìm chữ số tận cùng

Tìm chữ số tận cùng là dạng toán tiểu học trong chương trình lớp 4, lớp 5. Dưới đây là kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng các em tham khảo. Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số * Kiến thức cần nhớ: – Chữ số […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội