218 câu trắc nghiệm hàm ẩn trích từ đề thi thử THPTQG 2017-2018

Chia sẻ với các bạn tài liệu 218 câu trắc nghiệm hàm ẩn trích từ đề thi thử THPTQG 2017-2018. Nó sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Nội dung gồm các chủ đề.

CHỦ ĐỀ I: BIẾT ĐỒ THỊ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ.. 2

DẠNG I.1: ĐƠN ĐIỆU.. 2

DẠNG I.2: CỰC TRỊ 21

DẠNG I.3: CỰC TRỊ VÀ ĐỒNG BIẾN.. 37

DẠNG I.4: GTLN – GTNN.. 42

DẠNG I.5: ĐỒ THỊ 50

DẠNG I.6: THAM SỐ 58

CHỦ ĐỀ II: BIẾT ĐỒ THỊ HÀM SỐ f(x) HOẶC BIẾT HÀM SỐ f(x) HOẶC BIẾT BẢNG BIẾN THIÊN   61

DẠNG II.1: TIỆM CẬN.. 61

DẠNG II.2: CỰC TRỊ 63

DẠNG II.3: BẢNG BIẾN THIÊN.. 69

DẠNG II.4: TƯƠNG GIAO (chứa tham số) 75

DẠNG II.5: ĐỒ THỊ VÀ THAM SỐ M.. 78

DẠNG II.6: TÌM m  ĐỂ CÓ n  ĐIỂM CỰC TRỊ 86

CHỦ ĐỀ III: BIẾT HÀM SỐ CỦA ĐẠO HÀM… 94

DẠNG III.1: ĐƠN ĐIỆU.. 94

DẠNG III.2: CỰC TRỊ 96

DẠNG III.3: THAM SỐ m.. 98

Đọc hoặc tải về 218 câu trắc nghiệm hàm ẩn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *