4 nhóm kỹ năng cần thiết dạy cho trẻ

Cần phải dạy cho trẻ những kỹ năng để cho các bé làm quen với mọi người, mọi vật xung quanh cuộc sống. Giúp trẻ lớn dần về thể chất và tinh thần.

4 nhóm kỹ năng mà Trung tâm Gia sư Hà Nội đưa ra dưới đây là các kỹ năng chung dành cho trẻ. Nếu muốn các con được phát triển một cách toàn diện thì các bố mẹ phải đặc biệt quan tâm.

1. Nhóm kỹ năng nhận thức về bản thân

+ Kỹ năng tự phục vụ bản thân
+ Kỹ năng tự bảo vệ trước những tình huống nguy hiểm
+ Nhận biết giá trị bản thân..

2. Nhóm kỹ năng quản lý cảm xúc

+ Học cách cảm thông và chia sẻ
+ Kiểm soát tình cảm
+ Lòng tự trọng

3. Nhóm kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội

+ Kỹ năng thết lập quan hệ với bạn bè và người lớn
+ Kỹ năng thuyết phục và thương thuyết
+ Sự tự tin
+ Kỹ năng thay đổi hành vi
+ Kỹ năng giao tiếp

4. Nhóm kỹ năng tương tác

+ Kỹ năng tổ chức hoạt động
+ Kỹ năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng ra quyết định
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội