5 cách chứng minh 3 đường thẳng đồng quy lớp 7

Muốn chứng minh 3 đường thẳng đồng quy hay 3 đường thẳng cùng đi qua một điểm thì các em có thể sử dụng một trong 5 cách dưới đây.

1. Chứng minh có một điểm đồng thời thuộc cả ba đường thẳng đó.

2. Chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng này nằm trên đường thẳng thứ ba.

3. Chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng thứ nhất và thứ hai trùng với giao điểm của hai đường thẳng thứ hai và thứ ba.

4. Sử dụng tính chất đồng quy của ba đường trung tuyến, đường cao, phân giác, trung trực trong tam giác.

5. Sử dụng tính chất của đường chéo của các tứ giác đặc biệt.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội