8 Phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio

Tài liệu này giúp các em học sinh khối 12 sử dụng máy tính Casio để giải quyết nhanh các bài tập Vật lý bằng 8 phương pháp.

Đó là các phương pháp:

– Phương pháp 1: Ứng dụng tích phân trong máy tính Casio giải nhanh dao động cơ và điện xoay chiều

– Phương pháp 2: Kỹ thuật dò đáp án

– Phương pháp 3: Giải quyết bài toán cho phương án gần đúng

– Phương pháp 4: Gán dữ liệu

– Phương pháp 5: Kỹ thuật bảng

– Phương pháp 6: Ứng dụng số phức

– Phương pháp 7: Tìm bội số chung nhỏ nhất trong giao thoa ánh sáng

– Phương pháp 8: Tìm bước sóng đa sắc trong giao thoa ánh sáng

Link download Tài liệu 8 Phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội