Bài kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 3 tiểu học Phú Lương 2015-2016 có đáp án

Bài kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm học 2015-2016, phòng giáo dục đào tạo Đông Hưng – Thái Bình. Đề thi có đáp án.

Thời gian làm bài 35 phút.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm): Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:
A. 909                  B. 99               C. 990                  D. 999

Câu 2: Bình tính 0: 7 x 1 có kết quả là?
A. 7                      B. 1                 C. 0                      D. 10

Câu 3: Số liền trước số 300 là:
A. 200                  B. 299             C. 400                  D. 301

Câu 4: Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:
A. 2 số                  B. 5 số            C. 3 số                 D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính
701 – 490               211 + 569                    29 x 7                  36 : 5

Bài 2: (2 điểm): Tính
7 x 9 + 308 = ………………………….                        36 : 3 x 6 =……………………

Bài 3: (1 điểm): Tìm X: ……………………………………………..

a; X x 7 = 14                            b; X x 6 = 36

Bài 4: (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có 225 học sinh. Hỏi Khối lớp Ba có nhiều hơn Khối lớp Hai bao nhiêu học sinh?

Bài 5: (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.


Đáp án đề thi

Phần trắc nghiệm

Bài 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: D

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Đ/s: 211;  780;  203;  7dư 1

Bài 2: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

7 x 9 + 308 = 63 + 308 (0,5điểm) = 371 (0,5điểm)

36 : 3 x 6 = 12 x 6 (0,5điểm) = 72 (0,5điểm)

Bài 3: (1 điểm) Tìm đúng mỗi số (0,5 điểm)

X x 7 = 14                                           X x 6 = 36

X= 14 : 7 (0,25điểm)                          X = 36 : 6 (0,25điểm)

X = 2 (0,25 điểm)                               X = 6 (0,25điểm)

Bài 4 : (2 điểm)

  • Viết đúng câu lời giải (0,5 điểm)
  • Viết phép tính đúng (1 điểm) 250 – 225 = 25 ( học sinh)
  • Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s: 25 học sinh

Bài 5 : (1 điểm)

  • Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ là 999 – Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm)

Ta có phép tính:

  • Viết phép tính đúng (0,25 điểm) 999 – 900 = 9
  • Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s : 9

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội