Bài tập ôn cuối học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a. 69 423 – 42 895                     b. 45 932 + 26 904

c. 6 309 x 9                                 d. 95 356 : 8

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 14 523 – 24 964 : 4                        b. (20 354 – 9 638) x 6

Bài 3: Tìm x

a. 9 x X = 86 346                                b. 75 357 – x = 31 654

Bài 4: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92 500 đồng. Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 5: Một cửa hàng có 1 245 cái áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 6: Nam mua một bộ quần áo hết 65 200 đồng. Nam đưa cho cô bán hàng 1 tờ giấy bạc loại

50 000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 20 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Nam bao nhiêu tiền?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông có chu vi 32m. Tính diện tích hình vuông đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội