Bài tập ôn tập hè môn Toán và tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5

Bài tập ôn tập hè môn Toán và tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 được chia thành 2 phần: Toán và tiếng Việt. Mỗi phần lại chia ra các dạng bài tập tiêu biểu.

Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố theo các mảng kiến thức cơ bản đã học, có thể ra thêm các bài tập tương tự hoặc mở rộng, nâng cao để ôn tập tuỳ trình độ.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội