Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non

Những bài tập này sẽ phát triển tư duy cho trẻ. Và những bài tập này dành cho các bé 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, giúp trẻ nhận biết những con số, con vật.

Có những bài tập cần có sự trợ giúp của cha mẹ, người thân để hỗ trợ cho các bé hoàn thành bài tập phát triển tư duy này.

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội