Bài toán tư duy bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Những bài toán tư duy bằng tiếng Anh này sẽ giúp ích cho học sinh khối lớp 4 làm quen với các dạng Toán ngôn ngữ tiếng Anh.

Các bài toán dưới đây đa dạng sắp xếp từ dễ tới khó, muốn giải được đòi hỏi các em phải có tính sáng tạo và  đã từng làm những bài toán tư duy tốt.

Bài toán tư duy bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội