Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá từ 2000 tới 2017

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá từ năm 2000 tới năm 2017. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trong bộ đề thi này gồm có:

 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2000 – 2001
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2001 – 2002
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2002 – 2003
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2003 – 2004
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2004 – 2005
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2005 – 2006
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2006 – 2007
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2007 – 2008
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2008 – 2009
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2009 – 2010
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2010 – 2011
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2011 – 2012
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2012 – 2013
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2013 – 2014
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2014 – 2015
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2015 – 2016
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2016 – 2017
 • Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá năm học 2017 – 2018

Link tải về: Download Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hoá 2000-2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *