Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT Quốc gia môn Toán của nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội. Tài liệu này dành cho các thí sinh chuẩn bị ôn thi THPT quốc gia năm 2018.

Năm 2018, môn toán vẫn thi theo hình thức trắc nghiệm gồm 50 câu đặc biệt các kiến thức sẽ tập trung cả 3 khối 10, 11, 12.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội