Các bài toán tìm một phần mấy của một số

Bài 1 : Quãng đường thứ nhất dài 48 km, quãng đường thứ hai dài bằng 1/3 quãng dường thứ nhất. Hỏi cả hai quãng đường dài bao mhiêu kilomét?

Bài 2 : Lan có 24 que tính. Hồng có số que tính bằng 1/3 số que tính của Lan. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

Bài 3 : Một nhà máy, ngày thứ nhất sản xuất được 67 sản phẩm và sản xuất bằng 1/2 ngày thứ hai. Hỏi cả hai ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4 : Bình có 72 viên bi gồm 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Biết bi vàng bằng 1/3 số bi, bi đỏ bằng 1/6 số bi, bi tím bằng 1/3. Hỏi Bình có bao nhiêu bi xanh?

Bài 5 : Có một thùng dầu chứa 56 lít, lần thứ nhất người ta lấy ra 1/4 số lít dầu, lần thứ hai lấy 1/3 số lít dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Bài 6 : Ba bạn Hồng, Lan, Huệ chia nhau 48 viên kẹo. Hồng lấy 1/3 số kẹo, Lan lấy 1/4 số kẹo và 5 viên kẹo, số còn lại là của Huệ. Hỏi bạn nào có số kẹo nhiều nhất?

Bài 7 : Có ba tổ công nhân, tổ một có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân bằng 1/3 tổ một, tổ hai có 9 công nhân. hỏi cả ba tổ có bao nhiêu công nhân?

Bài 8 : Có hai bao đường, biết 1/6 bao thứ nhất nặng 8kgvà 1/8 bao thứ hai bằng 7 kg. Hỏi cả hai bao đường nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 9 : An có một túi bi, An lấy 1/6 số bi trong túi và 5 bi thì được 12 bi. Hỏi túi bi của An có bao nhiêu viên bi?

Bài 10 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất sau khi lấy ra 12 lít thì số dầu còn lại bằng 1/3 thùng thứ hai, thùng thứ hai lấy ra 5 lít thì còn lại trong thùng 49 lít. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 11 : Huệ có một số viên phấn. Huệ cho Lan 1/3 số viên phấn. Cho Hồng 8 viên phấn như vậy Huệ còn lại 10 viên phấn. Hỏi lúc đầu Huệ có bao nhiêu viên phấn?

Bài 12 : Dũng có một số bi nhiều hơn 18 bi. Dũng cho Minh 1/2 số bi, sau đó lại mua thêm số bi thì được 11 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 13 : Trên kệ sách có 40 quyển được chia thành hai ngăn, biết rằng 1/3 số sách ở ngăn thứ nhất bằng 1/5 số sách ở ngăn thứ hai. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển?

Bài 14 : Hồng trồng nhiều hơn Lan 9 cây hoa, biết 1/7 số cây hoa của Hồng trồng bằng 1/4 số hoa của Lan trồng. Hỏi mỗi bạn trồng đụựơc bao nhiêu cây hoa?

Bài 15 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 lít . Nếu lấy 1/7 số dầu ở thùng thứ nhất và 1/8 số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Updated: 20/01/2018 — 9:36 sáng

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội