Các bài toán tìm một phần mấy của một số

Bài 1 : Quãng đường thứ nhất dài 48 km, quãng đường thứ hai dài bằng 1/3 quãng dường thứ nhất. Hỏi cả hai quãng đường dài bao mhiêu kilomét?

Bài 2 : Lan có 24 que tính. Hồng có số que tính bằng 1/3 số que tính của Lan. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

Bài 3 : Một nhà máy, ngày thứ nhất sản xuất được 67 sản phẩm và sản xuất bằng 1/2 ngày thứ hai. Hỏi cả hai ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4 : Bình có 72 viên bi gồm 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Biết bi vàng bằng 1/3 số bi, bi đỏ bằng 1/6 số bi, bi tím bằng 1/3. Hỏi Bình có bao nhiêu bi xanh?

Bài 5 : Có một thùng dầu chứa 56 lít, lần thứ nhất người ta lấy ra 1/4 số lít dầu, lần thứ hai lấy 1/3 số lít dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Bài 6 : Ba bạn Hồng, Lan, Huệ chia nhau 48 viên kẹo. Hồng lấy 1/3 số kẹo, Lan lấy 1/4 số kẹo và 5 viên kẹo, số còn lại là của Huệ. Hỏi bạn nào có số kẹo nhiều nhất?

Bài 7 : Có ba tổ công nhân, tổ một có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân bằng 1/3 tổ một, tổ hai có 9 công nhân. hỏi cả ba tổ có bao nhiêu công nhân?

Bài 8 : Có hai bao đường, biết 1/6 bao thứ nhất nặng 8kgvà 1/8 bao thứ hai bằng 7 kg. Hỏi cả hai bao đường nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 9 : An có một túi bi, An lấy 1/6 số bi trong túi và 5 bi thì được 12 bi. Hỏi túi bi của An có bao nhiêu viên bi?

Bài 10 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất sau khi lấy ra 12 lít thì số dầu còn lại bằng 1/3 thùng thứ hai, thùng thứ hai lấy ra 5 lít thì còn lại trong thùng 49 lít. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 11 : Huệ có một số viên phấn. Huệ cho Lan 1/3 số viên phấn. Cho Hồng 8 viên phấn như vậy Huệ còn lại 10 viên phấn. Hỏi lúc đầu Huệ có bao nhiêu viên phấn?

Bài 12 : Dũng có một số bi nhiều hơn 18 bi. Dũng cho Minh 1/2 số bi, sau đó lại mua thêm số bi thì được 11 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 13 : Trên kệ sách có 40 quyển được chia thành hai ngăn, biết rằng 1/3 số sách ở ngăn thứ nhất bằng 1/5 số sách ở ngăn thứ hai. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển?

Bài 14 : Hồng trồng nhiều hơn Lan 9 cây hoa, biết 1/7 số cây hoa của Hồng trồng bằng 1/4 số hoa của Lan trồng. Hỏi mỗi bạn trồng đụựơc bao nhiêu cây hoa?

Bài 15 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 lít . Nếu lấy 1/7 số dầu ở thùng thứ nhất và 1/8 số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *