Các bài toán về cắt ghép hình, xếp hình

Bài 1: Hãy cắt một hình tam giác có một góc vuông thành hai mảnh và ghép lại thành hình chữ nhật.

Bài 2: Hãy cắt một hình vuuông thành 4 mảnh và ghép lại thành một hình tam giác.

Bài 3: Cắt một hình vuuông thành 5 mảnh và ghép lại thành hai hình vuông.

Bài 4: Cắt một hình chữ nhật thành 3 mảnh và ghép lại thành hai hình tam giác.

Bài 5: Cắt hình tứ giác dưới đây thành 2 mảnh và ghép lại thành một hình tam giác

Các bài toán về cắt ghép hình, xếp hình-1

Bài 6: Hãy xếp 6 que diêm thành 5 hình vuông.

Bài 7: Hãy xếp 9 que diêm thành 5 hình tam giác.

Bài 8: An có 7 cây hoa. An trồng thành 6 hàng, mỗi hàng có ba cây. Hỏi An trồng như thế nào?

Bài 9: Với 9 cây hoa, em hãy trồng thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Bài 10: Với 12 cây hoa, em hãy trồng thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *