Các bài toán về độ dài và khối lượng

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống
a) 3 m 6 cm = … cm
b) 5 km 2 hm = … m
c) 3 dm 3 cm =…mm

Bài 2: Đổi ra mét
a) 2 km 2 dam
b) 32300 cm
c) 42000 mm

Bài 2*: Điền số thích hợp vào ô trống
a) 4236 cm = …m…dm…cm
b) 2356 m = …km…m
c) 7210 mm = …m …cm

Bài 3: Hoà có hai sợi dây: Một sợi dây dài 2 m 4 cm, một sợi dây dài 96 cm. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu mét?

Bài 4: Một sợi dây dài 6 m 7 dm, người ta cắt đi một đoạn dài 2 m 9 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimét?

Bài 5: Một đoanj đường dài 3 km, trên đó người ta trồng các cột điện, hai cột điện liên tiếp cách nhau 5 dam. Hỏi trên đoạn đường đó có bao nhiêu cây cột điện? ( Hai đầu đường đều có cột điện)

Bài 6: Có hai khúc vải, khúc vải thứ nhất dài 2m 5cm, khúc vải thứ hai dài hơn khúc vải thứ nhất 78 cm. Hỏi cả hai khúc vải dài bao nhiêu xăngtimét?

Bài 7: Ô tô thứ nhất đi được 125 km 6 hm, ô tô thứ hai ít hơn ô tô thứ nhất 36 km 7 hm. Hỏi ô tô thứ hai đi được đoạn đường dài bao nhiêu?

Bài 8: Một khúc gỗ dài 2m 4dm, người ta cắt ra thành các chân ghế, mỗi chân ghế dài 4 dm. Hỏi cắt được bao nmhiêu chân ghế? Phải cắt bao nhiêu lần?

Bài 9: Có một sợi dây dài 1m 2dm. Hỏi có thể cắt ra được bao nhiêu đoạn dây ngắn, gồm đủ hai loại: loại dài 2 dm và loại dài 3 dm.

Bài 10: Đoạn đường trước cửa của Hùng dài 72 m, trên đoạn đường đó trồng cây cách đều nhau. Hùng đếm được 10 cây và thấy hai đầu đường đều có trồng cây. Hỏi hai cây liên tiếp cách nhau bao nhiêu mét?

Bài 11: Có ba sợi dây, sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai 18 cm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ ba 4 dm.Sợi dây thứ nhất dài 3m 4cm. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu xăngtimét?

Bài 12: Người ta cắt một thanh sắt dài 8m 4 dm thành 6 khúc sắt ngắn. Hỏi mỗi khúc cắt ra dài bao nhiêu dm?Phải cắt mấy lần?

Bài 13: Một tấm vải dài 2m 4dm. Muốn cắt lấy 4 dm vải mà không có thước để đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

Bài 14: Có một sợi dây dài 3m 2 dm. Muốn cắt lấy một đoạn dây dài 4 dm mà không có thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

Bài 15: Có một sợi dây dài 1m 2 dm, không có thước đo thì làm thế nào để cắt một đoạn dài 4m 5 cm?

Bài 16: Dũng cắt một đoạn dây thành các đoạn dây ngắn hơn, mỗi đoạn dây cắt ra dài 3 dm 5cm, Dũng cắt 5 lần thì hết đoạn dây. Hỏi đoạn dây lúc chưa cắt dài bao nhiêu xăngtimét?

Bài 17: Rùa và thỏ cùng chạy đua trên đoạn đường dài 120m. Thỏ chạy được 3m thì rùa chạy được 1m nên thỏ chấp rùa chạy 80m. Hỏi ai đến đích trước?

Bài 18: Cáo rượt thỏ, hai con cách nhau 6m.Thỏ nhảy một bước thì Cáo cũng nhảy một bước, mỗi bước của thỏ dài 6dm, mỗi bước của cáo dài 8 dm. Hỏi cáo phải nhảy bao nhiêu bước mới bắt được thỏ?

Bài 19: Điền số thích hợp vào ô trống:
a) 3256 g = … kg…g
b) 5 kg 37g =…g
c) 2 kg8g = …g

Bài 20: Tính:
a) 2 kg 32g + 6 kg 126g
b) 4 kg 72g – 2 kg 467g

Bài 21: Thực hiện các phép tính sau:
a) ( 2 kg 32g + 4 kg 138g) : 2
b) ( 6 kg 252g – 2 kg 178 g ) : 2

Bài 22: Bao đường cân nặng 54 kg, bao đường cân nặng hơn bao gạo 18 kg.Hỏi bao đường và bao gạo nặng tất cả bao nhiêu kilôgam?

Bài 23: Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài 24: Có một keo đường và một keo muối, người ta lấy ra 170 g đường và 145 g muối thì khối lượng đường và muối còn lại trong hai keo bằng nhau và nặng tổng cộng 656 g. Hỏi trước khi lấy ra số đường, số muối trong keo nặng bao nhiêu?

Bài 25: Có 7 bao than, mỗi bao nặng 30 kg, nếu lấy số than đó đựng trong các bao 5 kg thì được bao nhiêu bao?

Bài 26: Có 2kg 460g đường, người ta chia đều ra 5 túi. Hỏi 2 túi nặng bao nhiêu gam đường?

Bài 27: Có 4 kg gạo và một cân hai đĩa, không có quả cân. Muốn lấy ra 1 kg gạo thì làm thế nào?

Bài 28: Có một cân hai đĩa và một quả cân 1 kg, một quả cân 2 kg. Làm thế nào qua hai lần cân lấy ra được 9 kg gạo?

Bài 29: Có ba hộp bánh hình dáng và kích thước giống hệt nhau, nhưng có một hộp nhẹ hơn hai hộp còn lại. Làm thế nào qua một lần cân, ta lấy ra được hộp bánh nhẹ hơn?

Bài 30: Có 9 đồng tiền trông giống nhau, nhưng có một đồng tiền nhẹ hơn các đồng tiền còn lại. . Làm thế nào qua hai lần cân, ta lấy ra được đồng tiền nhẹ hơn?

Bài 31: Khối lượng bao đường và bao bột bằng khối lượng bao bột và bao mì. Bao bột nặng hơn bao gạo 5kg, bao đường nặng hơn bao bột 4kg. Bao gạo và bao mỳ nặng nặng 66 kg. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Bài 32: Có 5 hộp bi trông giống nhau nhưng có một hộp bi thứ phẩm và một viên bi thứ phẩm nhẹ hơn một viên bi chính phẩm 4g. Hỏi làm thế nào chỉ qua một lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm?( cho biết trước khối lượng của một viên bi chính phẩm)

Bài 33: Có 7 kg gạo, một quả cân 1 kg và một cân hai đĩa. . Làm thế nào qua một lần cân, ta lấy ra được 3kg gạo?

Bài 34: Có hai quả cân loại 2 kg và 5 kg. Hãy nêu cách cân để sau hai lần cân lấy ra được 1 kg đường?

Bài 35: Có một cân hai đĩa và ba quả cân gồm các loại:1 kg, 2 kg, 3kg. Hỏi có bao nhiêu cách cân mà chỉ cân một lần lấy ra được 4 kg đậu?

Bài 36: Có 4 gói bánh nặng bằng nhau. Hồng lấy ra mỗi gói 2 cái bánh thì số bánh còn lại nặng bằng 3 gói, biết mỗi cái bánh nặng 9 gam. Hỏi 4 cái bánh nặng bao nhiêu gam?

Bài 37: Có 22 gam hạt tiêu, người ta chia ra làm các gói loại 3 gam và loại 4 gam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói?

Bài 38: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để lấy ra 3 kg đường mà chỉ cần cân một lần?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *