Các bài toán về gấp một số lên một số lần, giảm một số xuống một số lần, so sách hai số hơn kém nhau bao nhiêu lần

Bài 1 : Một nông trại có hai truồng gà, truồng thứ nhất có 236 con gà, chuồng thứ hai có số gà gấp 3 lần chuồng thứ nhất. Hỏ nông trại có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 2 : Anh Hùng có hai kệ sách, kệ thứ nhất có 63 quyển sách, kệ thứ hai có số quyển sách kém kệ tthứ hai 3 lần. Hỏi anh Hùng có bao nhieeu quyển sách?

Bài 3 : Thùng to đựng 125 lít, thùng to đựng gấp 5 lần thùng nhỏ. Hỏi thùng nhỏ đựng kém thùng to bao nhiêu lít dầu?

Bài 4 : Hộp thứ nhất có 18 viên bi, hộp thứ nhất có số bi kém hộp thứ hai 3 lần. Hỏi hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi?

Bài 5 : Hồng có 9 viên phấn, Lan có nhiều hơn Hồng 27 viên phấn. Hỏi số viên phấn của Lan gấp mấy lần số viên phấn của Hồng?

Bài 6 : Có hai rổ xoài, rổ thứ nhất 9 quả, rổ thứ hai nếu thêm 3 quả sẽ gấp đôi rổ thứ nhất. Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả xoài?

Bài 7 : Hải có 24 que tính, Dương có số que tính gấp ba lần của Hải. Hỏi Dương phải chuyển cho Hải bao nhiêu que tính để Dương có số que tính gấp đôi của Hải.

Bài 8 : Có ba hộp bi, hộp thứ nhất có 12 viên bi, nếu hộp thứ hai có thêm 18 viên bi thì hộp thứ hai sẽ gấp ba lần hộp thứ nhất. Hỏi hộp thứ hai hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi?

Bài 9 : Bao thứ nhất có 12 kg gạo, bao thứ hai có số gạo gấp ba lần bao thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu ki lô gam gạo để có số gạo ở hai bao bằng nhau?

Bài 10 : Tuổi bố gấp 10 lần tuổi Tùng, tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi Tùng.Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 11 : An có hai túi bi, mỗi túi có 16 viên bi. An lấy ra 8 viên bi ở túi thứ nhất bỏ sang túi thứ hai. Như vậy, số bi ở túi thứ hai gấp số bi ở túi thứ nhất mấy lần?

Bài 12 : ở một trại chăn nuôi, Bình đếm được 192 chân gà và thấy số gà gấp 4 lần số heo. Hỏi trại chăn nuôi Bình đếm được bao nhiêu chân heo?

Bài 13 : Bình có 18 viên bi, số bi của Bình gấp đôi số bi của Dũng, số bi của Dũng kém số bi của An 3 lần. Hỏi An có nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 14 : Có 3 cây bưởi, cây thứ nhất có 9 quả, cây thứ hai nhiều hơn cây thứ nhất 14 quả, cây thứ ba nhiều hơn cây thứ hai 13 quả. Hỏi số quả của cây bưởi thứ ba nhiều gấp mấy lần số quả của cây bưởi thứ nhất?

Bài 15 : Có ba bao gạo, bao thứ nhất nặng gấp 4 lần bao thứ hai, bao thứ hai nặng gấp đôi bao thứ ba, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ ba 35 kg. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kilogam?

Bài 16 : Có hai bao nặng tổng cộng 54 kg, bao thứ nhất nặng gấp 2 lần bao thứ hai. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 17 : Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được số gạo gấp đôi ngày thứ hai, ngày thứ ba bán gấp 4 lần ngày thứ hai và bán hơn ngày thứ nhất 64 kg. Tìm số gạo cửa hàng bán trong 3 ngày?

Bài 18 : Có 10 quả bóng gồm 4 loại màu: xanh, đỏ, tím, vàng, biết bóng xanh gấp 6 lần bóng vàng, bóng vàng bằng 1/2 bóng đỏ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả bóng?

Bài 19 : Tấm vải xanh dài gấp ba lần tấm vải đổ. Cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37 m vải xanh, như vậy số nét vải còn lại của hai tấm bằng nhau. Hỏi trước khi bán, mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *