Các bài toán về nhiều hơn, ít hơn, so sánh hai số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị

Bài 1: Dũng có 42 viên bi, Minh có nhiều hơn Dũng 16 viên bi nhưng ít hơn bình 5 viên bi. Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Huệ có ít hơn Lan 5 que tính, Lan có ít hơn Hồng 4 que tính. Huệ có 12 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

Bài 3: Có ba khúc vải dài tổng cộng 96 m, khúc vải thứ nhất 42 m, khúc vải thứ hai ngắn hơn khúc vải thứ nhất 5m. Hỏi khúc vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

Bài 4: Có ba tổ công nhân, tổ thứ nhất có 25 công nhân, tổ thứ hai có 36 công nhân, tổ thứ ba nhiều hơn tổ thứ hai 4 công nhân. Hỏi tổ thứ ba nhiều hơn tổ thứ nhất bao nhiêu công nhân?

Bài 5: Mẹ có 45 viên kẹo, mẹ cho Lan 12 viên kẹo, cho Hồng nhiều hơn Lan 6 viên kẹo, còn bao nhiêu mẹ cho Bình. Hỏi Lan và Bình ai nhận kẹo ít hơn và ít hơn bao nhiêu?

Bài 6: Dũng có viên bi, Dũng mua thêm 6 viên bi, Hùng có 48 viên bi, Hùng cho bạn cùng lớp hết 12 viên bi. Hỏi Dũng và Hùng sau cùng ai có bi nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu viên bi?

Bài 7: Công có viên bi, Bình có 12 viên bi. Nếu Công cho Bình 5 viên bi thì Công còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 8: Dũng có 56 que tính, Hải có 16 que tính. Nếu Hải đưa cho Dũng 6 que tính thì Dũng sẽ hơn Hải bao nhiêu que tính?

Bài 9: Hồng và Mai mỗi bạn có một số kẹo. Nếu Hồng cho Mai 4 viên kẹo thì hai bạn có số kẹo bằng nhau. Hỏi Hồng có nhiều hơn Mai bao nhiêu viên kẹo?

Bài 10: Tổ một và tổ hai của lớp 3A tham gia lao động. Tổ một có ít hơn tổ hai 4 học sinh. Hỏi phải chuyển từ tổ hai sang tổ một bao nhiêu học sinh để hai tổ có số học sinh bằng nhau?

Bài 11: Có ba hộp bút chì. Nừu lấy 6 bút chì ở hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, rồi lấy 4 bút chì ở hộp thứ hai chuển sang hộp thứ ba, cuối cùng lấy 2 bút chì ở hộp thứ ba chuyển sang hộp thứ nhất thì mỗi hộp có đúng 12 bút chì. Hỏi thực sự mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài 12: Có một tuần lễ, ở một nhà hộ sinh có 8 em bé ra đời, có thể nói chắc chắn rằng có hai em bé sinh cùng một ngày trong tuần không? Tại sao?

Bài 13: Có 7 con chim phải nhốt vào ba cái lồng, mỗi lồng không quá 3 con chim. Bạn Lan nói chắc rằng phải có hai cái lồng nhốt chim bằng nhau. Điều Lan nói đúng không? Vì sao?

Bài 14: Cô giáo hỏi: “ Ai được điểm 10 về toán?”, có 9 bạn đưa tay. Cô giáo hỏi: : “ Ai được điểm 10 về văn”, có 8 bạn đưa tay. Nhưng chỉ có 12 bạn được điểm 10 khi tham gia kiểm tra văn, kiểm tra toán. Hỏi có bao nhiêu bạn chỉ đạt được điểm mười về văn? bao nhiêu bạn chỉ được điểm 10 về toán?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *