Các bài toán về ý nghĩa phép nhân, phép chia và chia có dư

Bài 1: Có 8 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo có 28 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2: Có hai đội xe, mỗi đội có 8 xe, mỗi xe chở 12 người. Hỏi hai đội xe chở tất cả bao nhiêu người?

Bài 3: Có hai xe ba gác chở dầu. Xe thứ nhất chở 9 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45 lít, xe thứ hai chở 7 thùng dầu, mỗi thùng chứa 60 lít. Hỏi xe nào chở nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Lớp 3A có 4 tổ, mỗi tổ có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Bác Ba mua 5 bóng đèn và 7m dây điện hết 22 nghìn đồng, Bác Tư mua 8 bóng đèn và 7 m dây điện hết 31 nghìn đồng. Hỏi 1 mét dây điện giá bao nhiêu? 1 bóng đèn giá bao nhiêu?

Bài 6: Có 5 thùng kẹo như nhau tổng cộng 7620 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói kẹo. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo .

Bài 7: Người ta lấy 9 cây vải bằng nhau dài tổng cộng 720m để may quần áo , mỗi bộ quần áo may hết 4m vải . Hỏi mỗi vải may dược bao nhieu bộ quần áo ?

Bài 8: Có 144 viên bi đựng đều trong các hộp , nếu lấy ra 54 viên bi thì số bi còn lại ít hơn số bi ban đầu 6 hộp nguyên . Hỏi có tất cả bao nhiêu hộp bi ?

Bài 9: Có 8 hộp phấn , nếu lấy mỗi hộp ra 9 viên thì số viên phấn còn lại bằng số viên phấn của 6 hộp nguyên. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên phấn?

Bài 10: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi 14 bi. Hỏi muốn chia số bi thành mỗi túi 4 bi thì phải chia bao nhiêu túi?

Bài 11: Có 3 bao đựng tổng cộng 180 kg đường , biết rằng nếu thêm vào bao thứ nhất 8 kg bao thứ hai 7 kg thì 3 bao nặng như nhau , Hỏi thực sự mỗi bao chứa bao nợc kg ?

Bài 12: Ba tổ công nhân làm được 356m đường , biết rằng nếu tổ thứ nhất làm thêm 6m, tổ thứ hai làm ít hơn thực tế 8m thì ba tổ làm băng nhau. Hỏi thực sự mỗi tổ làm được bao nhiêu m đường?

Bài 13: Có 96 viên kẹo chia thành 8 gói , lấy 4 gói chia cho một số bạn gái , số còn lại chia cho một số bạn trai .Hỏi các bạn trai đươc bao nhieu viên kẹo?

Bài 14: Có một số viên bi , nếu chia mỗi phần 8 viên bi thì còn dư 6 viên bi . Hỏi đem chia số bi thành mỗi phần 4 viên bi thì còn dư bao nhiêu viên bi?

Bài 15: Có một số lít dầu , nếu chia ra mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và dư 6 lít. Hỏi nếu chia mỗi thùng 8 lít thì được mấy thùng? Dư bao nhiêu lít?

Bài 16: Cần phải có bao nhiêu xe ta xi để trở 37 du khách? Biết rằng mỗi xe ta xi chở được mới du khách ?

Bài 17: Trong túi có 10 viên bi đỏ, 9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng, 4 viên bi trắng.
Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng màu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *