Các dạng bài tập Vật Lý 12

Tổng hợp các dạng bài tập Vật Lý 12 giúp học sinh ôn tập tốt kiến thức Vật Lý, chuẩn bị cho kì thì THPT quốc gia năm 2018.

Nội dung bao gồm:

Chuyên đề 1: Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề 2 : Hiện tượng quang điện

Chuyên đề 3 : Giao thoa ánh sáng

Chuyên đề 4 : Dao động điều hoà    

Chuyên đề 5 : Con lắc lò xo

Chuyên đề 6 : Con lắc đơn  

Chyên đề 7 : Sóng cơ học

Chuyên đề 8 : Giao thoa sóng cơ

Chuyên đề 9 : Sóng dừng

Chuyên đề 10 : MẠCH RLC NỐI TIẾP

Chuyên đề 11: Dao động điện từ

Chuyên đề 12 : Máy phát điện , máy biến áp , truyền tải

Chuyên đề 13 : Thuyết tương đối

Đọc Các dạng bài tập Vật Lý 12:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội