Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán Hóa học – Lê Phạm Thành

Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán Hóa học của tác giả Lê Phạm Thành là tài liệu hữu ích cho các em trong việc ôn thi trắc nghiệm môn Hóa.

Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập khá lớn (trong đó bài tập toán chiếm một tỉ lệ không nhỏ). Do đó việc tìm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa quan trọng.

Đọc sách Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán Hóa học online:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội