Cách chia một số thập phân cho một số thập phân – Toán lớp 5

Gia sư Hà Nội sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 5 cách chia một số thập phân cho một số thập phân qua các ví dụ minh họa.

Để chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm theo 2 bước:

  • Bước 1: Nhận số chia với 10, 100, 1000… để khử dấu thập phân
  • Bước 2: Chia như chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ minh họa 1:

23,56 : 6,2 = ?

Ta làm như sau:

Bước 1: Nhân số bị chia và số chia với 10 để khử dấu thập phân của số chia

Cách chia một số thập phân cho một số thập phân  - Toán lớp 5

Bước 2: Chia số 235,6 cho 62 như cách làm đã học ta được kết quả là 3,8

Cách chia một số thập phân cho một số thập phân  - Toán lớp 5-1

Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8

Làm cách tương tự với ví dụ 2: 19,72 : 5,8 = ?

Cách chia một số thập phân cho một số thập phân  - Toán lớp 5-3

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội