Cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000

Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, bốn… chữ số.

Sở dĩ ta có cách làm trên bởi vì:

Cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000-1

Ví dụ:

0,781 x 10 = 7,81 → Dịch sang bên phải một dấu phẩy

0,781 x 100 = 78,1 → Dịch sang bên phải hai dấu phẩy

0,781 x 1000 = 781 → Dịch sang bên phải ba dấu phẩy

0,781 x 10000 = 7810 → Dịch sang bên phải bốn dấu phẩy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *