Cách nhân một số thập phân với một số thập phân – Toán lớp 5

Nhân một số thập phân với một số thập phân rất dễ, các em chỉ cần nhân như nhân các số tự nhiên và thêm dấu phẩy vào là được.

Nói tóm tắt như thế thôi chứ các em cần phải làm qua 2 bước:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm theo 2 bước:

  • Bước 1: Nhân như nhân các số tự nhiên.
  • Bước 2: Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Tốt hơn hết các em xem ví dụ dưới đây rồi làm các bài tương tự.

Ví dụ 1: 15,1 x 1,2 = ?

Cách nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán lớp 5

Ví dụ 2: 0,24 x 4,7 = ?

Cách nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán lớp 5-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *