Cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên – Toán lớp 5

Hôm nay, Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên bằng các ví dụ minh họa.

Nhân một số tự nhiên với số thập phân hay nhân số thập phân với số tự nhiên đều cùng một cách.

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm theo 2 bước:

  • Bước 1: Nhân như nhân các số tự nhiên với nhau
  • Bước 2: Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 1: 0,35 x 15 = ?

Cách nhân số thập phân với số tự nhiên - Toán lớp 5

Thực hiện như ví dụ 1 ta làm với ví dụ 2 và ví dụ 3.

Ví dụ 2: 4,29 x 12 = ?

Cách nhân số thập phân với số tự nhiên - Toán lớp 5-1

 

Ví dụ 3: 0,125 x 34 = ?

Cách nhân số thập phân với số tự nhiên - Toán lớp 5-2

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội