Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Để biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai về dạng đơn giản nhất thì các em cần biết cách rút gọn. Đây là dạng toán cơ bản trong chương trình Đại số 9.

Phương pháp giải cụ thể các em xem qua ví dụ dưới đây.

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-1

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-2

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-3

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-4

Cách rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-5

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội