Cách tìm cực trị hình học bằng vectơ – Toán lớp 10

1. Tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ

Các phương pháp giải tìm cực trị hình học bằng vectơ

2. Tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng

Các phương pháp giải tìm cực trị hình học bằng vectơ

3. Tìm cực trị nhờ đánh giá tích vô hướng của hai vectơ

Các phương pháp giải tìm cực trị hình học bằng vectơ

Các phương pháp giải tìm cực trị hình học bằng vectơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *