Cách tính nhanh bài toán 100 trừ đi một số – Toán lớp 2

Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em lớp 2 tính nhanh bài toán 100 trừ đi một số bằng các ví dụ bài tập dưới đây.

Ví dụ:

100 – 56 = ?

100 – 67 = ?

Cách tính nhanh bài toán 100 trừ đi một số - Toán lớp 2-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội