Chuyên mục: Đề thi Toán 10

Tổng hợp đề kiểm tra, đề thi dành cho học sinh khối 10 môn Toán: đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, thi 8 tuần, thi học kì 1, 2.

Đề KTCL HK2 Toán 10 – THPT Thanh Bình 1 năm 2012-2013 (kèm đáp án)

Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp, trường THPT Thanh Bình 1, Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 10 năm học 2012-2013 kèm đáp án. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm)                                                                                           […]

Đề KTCL HK2 Toán 10 – THPT Trần Văn Năng 2012-2013 (kèm đáp án)

Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp, trường THPT Trần Văn Năng, Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 10 năm học 2012-2013 kèm đáp án. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm)                                                                                           […]

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn thi Toán 2017-2018

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 Câu I (3 điểm). Cho biểu thức \(\displaystyle A=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\frac{3-11\sqrt{x}}{9-x}\) a) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 1/9. \(\displaystyle \frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}+\frac{{{x}_{2}}}{{{x}_{1}}}=-\frac{5}{2}\) c) Tìm x để A < 1. Câu II (2 điểm). Cho phương trình bậc […]

Đề thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2015-2016

ĐỀ THI MÔN TOÁN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức \(\displaystyle P=\frac{x+3}{\sqrt{x}-2}\)  và \(\displaystyle Q=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}+\frac{5\sqrt{x}-2}{x-4}\) với x>0, x ≠ 4 1) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9. 2) Rút gọn biểu thức Q. 3) Tìm giá trị của x để biểu […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội