Chuyên mục: Đề thi Toán 7

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Đại số, Hình học thuộc môn Toán lớp 7.

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Câu I(6đ). 1. Rút gọn biểu thức: \(\displaystyle A=\frac{{{4}^{5}}{{.9}^{4}}-{{2.6}^{9}}}{{{2}^{10}}{{.3}^{8}}+{{6}^{8}}.20}\) 2. So sánh: (-32)9 và (-18)13 3. Chứng tỏ rằng: 817– 279– 913 chia hết cho 405. Câu II(4đ). 1. Tìm x biết: a) \(\displaystyle \frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\) b) \(\displaystyle \frac{x+3}{x+4}>1\) 2. Có 16 tờ tiền mệnh giá 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Tổng giá trị của […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: \(\displaystyle \frac{a}{b}\ \ =\ \frac{b}{c}\ =\ \frac{c}{d}\)  . Chứng minh: \(\displaystyle {{\left( \frac{a+b+c}{b+c+d} \right)}^{3}}\ =\ \frac{a}{d}\) . Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = \(\displaystyle \frac{a}{b+c}\ =\ \frac{c}{a+b}\ =\ \frac{b}{c+a}\). Câu 3. (2đ) Tìm để \(\displaystyle x\in Z\)  để A ∈ Z  và tìm […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Tìm các số a,b,c biết rằng: ab =c ; bc= 4a; ac=9b Câu 2: Tìm số nguyên x thoả mãn: a, |5x-3| < 2                    b, |3x+1| >4                             c, |4- x| +2x =3 Câu3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:     A = |x| + |8 […]

Trang 1 trên 41234
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội