Chuyên mục: Hình học 6

Toán 6 – Phiếu bài tập góc

Bài 1: Cho góc bẹt xOy. a) Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ các tia Oa, Ob sao cho \(\widehat{xOa}={{105}^{o}},\) \(\widehat{xOb}={{45}^{o}}.\) Tính \(\widehat{aOb}\) b) Chứng minh tia Oa nằm giữa hai tia Ob, Oy. c) Gọi Oc là tia đối của tia Oa. Chứng minh tia Ox nằm giữa hai tia Ob, Oc. Bài […]

Định nghĩa tam giác

1. Định nghĩa tam giác Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng. 2. Cạnh và góc của tam giác Trong tam giác ABC có ba cạnh: AB,BC,CA và ba góc được kí hiệu là \(\displaystyle \widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}\)

Định nghĩa đường tròn, hình tròn

1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng bẳng R kí hiệu (O;R). 2. Định nghĩa hình tròn Hình tròn gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm tròn đường tròn đó. 3. Các tính chất Hai điểm C, […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội