Chuyên đề bất đẳng thức tích phân – Nguyễn Phú Khánh

Bất đẳng thức tích phân là một dạng Toán khó, nâng cao thường có trong các đề thi học sinh giỏi Toán, thi olympic trong nước và quốc tế.

Mời các bạn đọc tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức tích phân của tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội