Chuyên mục: Chuyên đề

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn bao gồm: viết PT đường tròn đi qua 3 điểm, PT đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng. Và viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Cụ thể về phương pháp giải toán và ví dụ các em xem ngay dưới đây. Dạng […]

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Trung tâm Gia sư Hà Nội đưa ra cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng việc sử dụng vectơ khi các em học xong phần vecto trong Hình học lớp 10. Ba điểm A, B, C được gọi là thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hay có một đường thẳng đi […]

Phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số – Đại số 10

Bài viết này Timgiasuhanoi.com đưa ra phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số. Giúp các em học sinh khối 10 học tốt môn đại số 10. Lý thuyết về hàm số chẵn, hàm số lẻ được nêu ra bằng định nghĩa. Sau đó là phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ qua […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội