Chuyên mục: Đại số 9

15 bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn – Ôn Toán 9

Bài 1: Giải các phương trình bậc hai sau: 1. x2 – 11x + 30 = 0 2. 5×2 – 17x + 12 = 0 3. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-(1+\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0\) 4. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-2(\sqrt{3}+\sqrt{2})x+4\sqrt{6}=0\) 5. \(\displaystyle 2x_{{}}^{4}-7x_{{}}^{2}-4=0\) Bài 2: Cho phương trình: , tìm m để phương trình: a) Có hai nghiệm phân biệt. b) Có nghiệm kép. c) Vô […]

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Có hai dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc hai đó là: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. 1. Phương trình trùng phương – Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) – Giải phương trình trùng phương \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) […]

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng giải hệ phương trình bậc hai

1. Hệ thức Vi-ét Nếu \(\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}\) là hai nghiệm của phương trình \(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\), a ≠ 0 thì: \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=\frac{-b}{a}\\{{x}_{1}}{{x}_{2}}=\frac{c}{a}\end{array} \right.\) 2. Ứng dụng của định lý Vi-ét a. Tính nhẩm nghiệm – Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0\(\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0\) có a + b + c = 0 thì phương trình […]

Trang 1 trên 41234
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội