Dạng bài tập tìm phần thực và phần ảo của số phức

Để tìm phần thực và phần ảo của số phức ta biến đổi số phức về dạng z = a + bi. Từ đó xác định được phần thực a, phần ảo b.

Tìm phần thực và phần ảo của số phức:

1, \displaystyle z=(-i)_{{}}^{{2009}}

2, \displaystyle \bar{z}=(\sqrt{2}+i)_{{}}^{2}(1-\sqrt{2}i)_{{}}^{2}

3, \displaystyle z thỏa mãn điều kiện: \displaystyle (2-3i)z+(4+i)\bar{z}=-(1+3i)_{{}}^{2}

4. \displaystyle z thỏa mãn điều kiện: \displaystyle (1+i)_{{}}^{2}(2-i)z=8+i+(1+2i)z

Cách giải:

1, \displaystyle z=(1-i)_{{}}^{{2009}}=(1-i)_{{}}^{{2008}}(1-i)=\left[ {(1-i)_{{}}^{2}} \right]_{{}}^{{1004}}(1-i)=2_{{}}^{{1004}}-2_{{}}^{{1004}}i

=> a = \displaystyle 2_{{}}^{{1004}} , b = – \displaystyle 2_{{}}^{{1004}}

2, \displaystyle \bar{z}=5+\sqrt{2}i\Rightarrow z=5-\sqrt{2}i

3, Gọi \displaystyle z=a+bi (a, b \displaystyle \in R) \displaystyle \Rightarrow \bar{z}=a-bi

Thay vào đẳng thức đã cho tìm được: a =  -2, b = 5

4. \displaystyle z=\frac{{8+i}}{{2i+1}}=2-3i\Rightarrow a=2;b=-3

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội