Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết – Bồi dưỡng máy tính Casio

Dạng toán chữ số tận cùng và tính chia hết là dạng toán có trong các đề thi sử dụng máy tính Casio cần áp dụng đồng dư thức vào để giải.

Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết - Bồi dưỡng máy tính Casio

Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết - Bồi dưỡng máy tính Casio-1

Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết - Bồi dưỡng máy tính Casio-2

Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết - Bồi dưỡng máy tính Casio-4

Dạng toán chữ số tận cùng, tính chia hết - Bồi dưỡng máy tính Casio-6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *