Dạng Toán sử dụng các kiến thức Vật lý, Hóa học

Dạng Toán sử dụng các kiến thức Vật lý, Hóa học là một trong những dạng Toán thực tế các em học sinh cần phải áp dụng các tính chất công thức vào để giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *