Đáp án các môn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại TP HCM

Đáp án các môn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại TP HCM được công bố vào sáng 7 tháng 6. Có 3 môn thi Toán, Văn, Anh trong kì thi này.

Dưới đây là đáp án:

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017:

 

Đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017:

 

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội