Dạy học buổi đầu tiên thất bại do đâu?

Bạn tên Quân đặt câu hỏi như sau :”Có trường hợp dạy học sinh buổi đầu tiên đã thất bại, nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?”

Các bạn gia sư cùng thảo luận xem nào. Click vào để đọc câu trả lời nhé.

Nguyên nhân thất bại gia sư buổi đầu tiên

Hai Le: Chuẩn bị không kĩ chứ ít khi do khách quan lắm

Trangg Tây: Kiến thức không vững, không đủ cứng hoặc không đủ mềm đối vs học sinh bướng. Buổi đầu đã thất bại vậy thì chủ yếu là do ng dạy rồi.

An Lee: À do phương pháp dạy chứ chắc ít do kiến thức

Sản Khủng Long: Nguyên nhân tại mình


Dương Mỹ Linh Linh: Buổi đầu tiên dạy, học sinh trốn trong nhà vệ sinh khóc không ra hơi nhất định không học, vậy là xong một lớp.

Trịnh Văn Luân: do nhieu ly do khach quan lam ban

Thinh Nguyen Van: Kinh nghiệm cho thấy những buổi đầu các bạn đừng quan tâm đến day kiến thức. Mà lên tìm hiểu tâm lý và kiến thức hs đang ở mức nào.

Trần Mạnh Cường: Kỹ năng của gia sư thôi.

[collapse]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội