Dạy trẻ 5-6 tuổi cộng bằng cách nhìn sơ đồ đoạn thẳng

Thêm một phương pháp dạy trẻ 5-6 tuổi cộng các số trong phạm vi 10 bằng cách nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng và điền đáp án đúng.

Phép cộng trong phạm vi 10 được biểu thị bởi 10 đoạn bằng nhau được đánh số từ 0 tới 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) như hình dưới đây.

Ở ví dụ đầu tiên 2+2=? Ta biểu thị như hình vẽ 2, 2 và thấy rằng mũi tên chỉ vào số 4. Vậy 2+2=4. Tương tự với các phép tính: 4+2 ; 7+2 ; 3+2…

Dạy trẻ 5-6 tuổi cộng bằng cách nhìn sơ đồ đoạn thẳng

Dạy trẻ 5-6 tuổi cộng bằng cách nhìn sơ đồ đoạn thẳng-1

Thầy cô, phụ huynh học sinh hãy viết thêm các phép tính cộng với đoạn thẳng tương ứng để các bé cộng thành thục và ghi nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *